سوال مطرح شده : نحوه ی پرداخت وجه

 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  نحوه ی پرداخت وجه
توضيحات :  نحوه ی پرداخت به چند طریق امکانپذیره؟
نام کاربر :  ساناز
تاريخ درج :  پنجشنبه 25 آذر 1389  23:54
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  نحوه پرداخت
توضيحات : 

نحوه خرید نسبت به محل و شهر خریدار متفاوت است

در استان تهران از طریق پیک و پست امکانپذیر است و در شهرهای دیگر خرید پستی و خرید نقدی که هر یک مزایای خاصی دارد که در روش های خرید هر محصول توضیح داده شده است


تاريخ درج :  يکشنبه 21 فروردين 1390  16:12
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :