سوال مطرح شده : شانه پاور گروپ

 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  شانه پاور گروپ
توضيحات :  آیا کسانی که از این شانه استفاده کرده اند موثر بوده چند درصد وطی چند ماه
نام کاربر :  اسماعیل بهمن زیاری
پست الکترونيکي :  e.bahmanziari@gmail.com
تاريخ درج :  يکشنبه 27 فروردين 1391  11:56
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  شانه پاور گرو
توضيحات : 

سلاماین دستگاه جهت تقویت و خونرسانی استفاده می شود و جهت احیای ریشه مویی که پیاز آن از بین رفته چندان فایده ای نداره اما جهت جلوگیری از ریزش مو و تقویت موها بسیار موثره و این تاثیر در افراد مختلف درجات مختلفی داره


تاريخ درج :  شنبه 31 تير 1391  13:54
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :